Op weg naar Pinksteren 2021

Vijftig dagen na Pasen vieren we het feest van de Heilige Geest, Pinksteren. 

Het koor heeft de afgelopen jaren veel Pinkstervieringen gezongen en er zijn diverse liederen opgenomen en op onze site gezet.

2017: bij vervolg 1 hier staat een opname van lied 681 (NLB) Veni Sancte Spiritus uit Taize. Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 

2018: bij vervolg staan beschrijvingen van 2 pinkstervieringen van dat jaar. Er staan geen hoorbare liederen bij, maar het kan als inspiratie dienen. 

2019: bij vervolg 1 treft u een verslag aan van de Pinksterviering en een aantal opnames. Lied 688 wordt gezongen 'Heilige Geest' en lied 104 A 'Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan' en lied 681 'Veni sancte Spiritus'.  

 

Klik op de afdeling 'Wie zijn wij' en u treft de verschillende jaren aan. 

 

Voor dit jaar, 2021, is weer een verrassend Pinksterfilmpje in de maak. Dat wordt rond eerste Pinksterdag op onze website geplaatst.