Streekviering 7 juli 2019 in Buren

Traditioneel zingen wij de eerste Streekviering van de zomer die altijd in de Lambertuskerk in Buren gehouden wordt. Dominee Leon de Borst was onze voorganger en Teuni Trouwborst speelde op het orgel en de piano.

Na de vooroefening van lied 431b - het nieuwe Streek Amen- begonnen we de viering met het zingen van lied 807 'Een mens te zijn op aarde'. Na de bemoediging en groet volgde het drempelgebed. Zoals we liturgisch gewend zijn volgde daarna het Kyrie, ditmaal in wisselzang met de gemeente uit lied 301K. Als Glorialied zongen naar hartelust lied 303 'Zonne en maan'. 

Na de eerste lezing uit Jona zong het koor lied 811 (NLB) 'Lied van woord en weg'. Huub Oosterhuis schreef de tekst en Antoine Oomen componeerde de melodie. Teuni bepeelde de piano. Een opname van de repetitie vooraf is hieronder te horen. 

Na de lezing uit Lucas 10 zongen we allemaal lied 838 'O grote God die liefde zijt'. Leon hield een inspirerende overweging waarna we het lied 967 (NLB) 'Zonne der gerechtigheid' zongen. 

De gebeden werden afgesloten met het gezongen Onze Vader (lied 369b, NLB) waarbij het koor het recitatief zong en wij allemaal met de gemeente de doxologie. Dat klonk erg mooi in die oude kerk. 

 Nadat er op hartverwarmende manier afscheid was genomen van twee kinderen die de zondagsschool verlaten en Ina Bettink hen mooi had toegezongen, werd het slotlied zongen, lied 362 'Hij die gesproken heeft een woord dat gaat'.

Leon sprak de zegen over ons uit en met z'n allen klonk het Amen (lied 431b). 

(wat een beetje vooroefenen al niet doet🙂🤪)

 

 

Lied 811 Lied van woord en weg

Lied van woord en weg (811NLB). Intussen werden de liederen aangegeven op de houten borden. Opame tijdens de repetitie.

Ad en Kees in chique pak met streeklintjes