Streekviering 7 juli 2019 in Buren

Traditioneel zingen wij de eerste Streekviering van de zomer die altijd in de Lambertuskerk in Buren gehouden wordt. Dominee Leon de Borst was onze voorganger en Teuni Trouwborst speelde op het orgel en de piano.

Na de vooroefening van lied 431b - het nieuwe Streek Amen- begonnen we de viering met het zingen van lied 807 'Een mens te zijn op aarde'. Na de bemoediging en groet volgde het drempelgebed. Zoals we liturgisch gewend zijn volgde daarna het Kyrie, ditmaal in wisselzang met de gemeente uit lied 301K. Als Glorialied zongen naar hartelust lied 303 'Zonne en maan'. 

Na de eerste lezing uit Jona zong het koor lied 811 (NLB) 'Lied van woord en weg'. Huub Oosterhuis schreef de tekst en Antoine Oomen componeerde de melodie. Teuni bepeelde de piano. Een opname van de repetitie vooraf is hieronder te horen. 

Na de lezing uit Lucas 10 zongen we allemaal lied 838 'O grote God die liefde zijt'. Leon hield een inspirerende overweging waarna we het lied 967 (NLB) 'Zonne der gerechtigheid' zongen. 

De gebeden werden afgesloten met het gezongen Onze Vader (lied 369b, NLB) waarbij het koor het recitatief zong en wij allemaal met de gemeente de doxologie. Dat klonk erg mooi in die oude kerk. 

 Nadat er op hartverwarmende manier afscheid was genomen van twee kinderen die de zondagsschool verlaten en Ina Bettink hen mooi had toegezongen, werd het slotlied zongen, lied 362 'Hij die gesproken heeft een woord dat gaat'.

Leon sprak de zegen over ons uit en met z'n allen klonk het Amen (lied 431b). 

(wat een beetje vooroefenen al niet doet🙂🤪)

 

 

Lied 811 Lied van woord en weg

Lied van woord en weg (811NLB). Intussen werden de liederen aangegeven op de houten borden. Opame tijdens de repetitie.

Ad en Kees in chique pak met streeklintjes

Startzondag 29 september 2019

Op 4 september 2019 kwam het koor weer bij elkaar na een welverdiende vakantieperiode. We vergaderden over een aantal zaken, zongen weer wat in voor de startzondag en lunchten vooral super lekker. Iedereen had zijn best gedaan om heerlijke recepten klaar te maken. 

We hadden drie weken om de startzondag van 29 september voor te bereiden en dat lukte goed. Everdien Hagen had als thema gekozen: Vertrouwen in verandering, dat mooi aansloot  bij alles wat er in de kerk, de wereld en bij mensen gebeurt. 

We begonnen met het zingen van lied 283: In de veelheid van geluiden, in de stormen van de tijd. Een mooie wisselzang tussen koor, gemeente, vrouwen en mannen. 

Na de bemoediging, groet en het kyriegebed 301j en het glorialied 303 Zonne en maan kwam de lezing uit Genesis 18 waarin Abram en Sarai - al op hoge leeftijd - te horen krijgen dat ze een zoon zullen krijgen. En dat was wel erg bijzonder, Sarai moest er in zichzelf om lachen.

Maar het vertrouwen in God overheerste en het lied uit Taize Mon ame se repose,- Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God - paste daar mooi bij. Het koor zong de Franse versie en samen met de gemeente zongen we de Nederlandse tekst. Na de lezing uit 2 Korinthe 4: 5 -15 zong het koor het mooie lied 877: Ja, ik ben het beeld van onze maker. Zowel tekst als melodie sloten goed aan bij de lezing. 

Na de verkondiging en het orgelspel van Ton Lammers zingen we lied 849: Zoek de wegen van de wijsheid, die de schepping dansend groet.  

Een aantal leden van de kerkenraad werd toegesproken door Everdien en in het zonnetje gezet voor al het werk dat ze doen en we zongen hen toe met lied 974: Maak ons uw liefde, God, tot opmaat. 

En toen kwam de grote verrassing: de kinderen kwamen terug uit de kindernevendienst en verrasten ons met heerlijke koekjes in de vorm van een vis. Ze deelden ze uit en ze smaakten heerlijk. 

Als slot zongen we allemaal het lied van de toekomst: lied 913 Wat de toekomst brengen moge. Het koor pakte prima uit in de meerstemmigheid.

Bij de koffie en thee werden soesjes en Bijbelkoek geserveerd. Dat laatste was een puzzelkoek waar je de ingredienten uit de bijbel moest zien te vinden. Hij was verrassend lekker. Dankjewel Annemiek Schrijver voor het recept. En mocht iemand het recept willen weten, mail Elien dan even op elienlammers@hetnet.nl.

Met al dit lekkers kunnen we er weer tegenaan dit seizoen🙂

De koorluch met alle lekkere dingen

de Bijbelkoek in stukjes gesneden

het recept van de Bijbelkoek

Organist Ton Lammers