Eat this bread, drink this cup

11 februari 2018 Zorgcentrum Beatrix

De eerste viering van dit jaar was een feit. In zorgcentrum Beatrix zongen we een eucharistieviering waarin voorging pastoor Fred Hogenelst, de pastoor van de Barbarakerk in Culemborg. 

We begonnen met lied 280 'De vreugde voert ons naar dit huis', een mooi lied om een viering mee te beginnen. Het 'Kyrie' (lied 301K NLB) en het 'Gloria' (lied 308a NLB) sloten de start van de viering af. 

Na de lezingen uit Jesaja en het verhaal van de Barmhartige Samaritaan zongen we het prachtige 'Houd mij in leven' naar psalm 25:17 dat door Bernard Huijbers op muziek is gezet. Na de geloofsbelijdenis en de gebeden zongen we Lied 117d 'Laudatus Omnes Gentes', uit Taize. Ben Kots heeft daar een transponatiezetting voor geschreven die we voor het eerst zongen (zie foto hieronder).Telkens een halve toon omhoog en dat gaf een mooi resultaat. In totaal vijf keer zo gezongen, dus twee tonen hoger ge-eindigd. 

Tijdens de eucharistie zongen wij 'Eat this bread, Jesus Christ bread of Life' door Jacques Berthier uit Taize op muziek gezet. Mooi gezongen weer. De opname is van twee jaar geleden in Zoelen. 

We sloten de viering af met  lied 423 (NLB) 'Nu wij uiteen gaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit!' op een tekst van Sytze de Vries en een melodie van Christiaan Winter. 

Met dank aan pastoor Fred  en Jola Mijnen voor de prettige samenwerking.

Pastoor Fred Hogenelst

Laudate Omnes Gentes, telkens een have toon omhoog