Eat this bread, drink this cup

11 februari 2018 Zorgcentrum Beatrix

De eerste viering van dit jaar was een feit. In zorgcentrum Beatrix zongen we een eucharistieviering waarin voorging pastoor Fred Hogenelst, de pastoor van de Barbarakerk in Culemborg. 

We begonnen met lied 280 'De vreugde voert ons naar dit huis', een mooi lied om een viering mee te beginnen. Het 'Kyrie' (lied 301K NLB) en het 'Gloria' (lied 308a NLB) sloten de start van de viering af. 

Na de lezingen uit Jesaja en het verhaal van de Barmhartige Samaritaan zongen we het prachtige 'Houd mij in leven' naar psalm 25:17 dat door Bernard Huijbers op muziek is gezet. Na de geloofsbelijdenis en de gebeden zongen we Lied 117d 'Laudatus Omnes Gentes', uit Taize. Ben Kots heeft daar een transponatiezetting voor geschreven die we voor het eerst zongen (zie foto hieronder).Telkens een halve toon omhoog en dat gaf een mooi resultaat. In totaal vijf keer zo gezongen, dus twee tonen hoger ge-eindigd. 

Tijdens de eucharistie zongen wij 'Eat this bread, Jesus Christ bread of Life' door Jacques Berthier uit Taize op muziek gezet. Mooi gezongen weer. De opname is van twee jaar geleden in Zoelen. 

We sloten de viering af met  lied 423 (NLB) 'Nu wij uiteen gaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit!' op een tekst van Sytze de Vries en een melodie van Christiaan Winter. 

Met dank aan pastoor Fred  en Jola Mijnen voor de prettige samenwerking.

Pastoor Fred Hogenelst

Laudate Omnes Gentes, telkens een halve toon omhoog

Wereldgebedsdag 2 maart 2018

Op 2 maart zongen we een mooie viering op de Wereldgebedsdag in de Oranjehof in Buren. Samen met vrouwen uit Suriname - die de viering in elkaar hadden gezet - en Machteld de Mik als voorgangster en een heleboel vrouwen uit Buren e.o. verzorgden we deze dienst. Zoals gebruikelijk kwamen de liederen uit allerlei windstreken en denominaties, maar ze verbonden ons met elkaar. Want deze viering werd op hetzelfde moment op veel plekken in de wereld gehouden. 'En dat moeten we blijven doen' , zoals Machteld zei. En dat willen wij ook graag. 

Hoofdthema was onze verantwoordelijkheid voor de schepping en het lied dat daar mooi bij paste was lied 96a uit het Nieuwe Liedboek: Zingt een nieuw lied alle landen. 

Maar ook het Laudates Omnes Gentens en het Kyrie uit Taize klonken. Daarnaast zongen we Voor al uw goed gaven Heer zij U de dank en eer (lied 235 NLB) in canon. Een lied uit onze kindertijd, maar niet minder leuk om te zingen. Als slot zongen we Een roep, een stem in vele talen uit het Liedboek van 1973. Hoe actueel kan een mens het hebben. 

Palmzondag in Zorgcentrum Beatrix 25 maart 2018

Al zwaaiend en zingend kwamen we binnen in de ruimte van het Zorgcentrum Beatrix in Culemborg. Palmzondag: Het Hosanna klonk (Hosha Na: Help toch, red mij, alstublieft betekent dat). Dans en zing, hosanna voor de Koning (lied 555 NLB) zongen we en samen met de aanwezigen zwaaiden we de takken rond. Kijk maar naar het filmpje dat GertJan ervan maakte. 

Ad Otten leidde de viering en inspireerde ons met zijn woorden. En dat er ook wel eens iets niet helemaal goed gaat bleek toen de collectezakken verdwenen waren. Maar een oplossing snel gevonden, want het was nog koud buiten en er werd vlug een mooie muts van iemand geleend. Hoe creatief kun je zijn. 

Met dank aan Ad Otten en Gertjan Post voor de fijne samenwerking.

 

Dans en zing, hosanna voor de Koning