Everdien met Netty en Koos

Een kopje koffie vooraf

Zondag 28 juni 2020

Op zondag 28 juni 2020 zong een afvaardiging van ons koor, bestaande uit Ad, Elly, Christa en Ans in de online te bekijken viering in Zoelen. 

Hier is de link:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1666/events/recording/159333120001666

Everdien ging voor en Henk de Dreu bespeelde het orgel in de Stefanuskerk. John en Kornel verzorgden de techniek. Netty deed de lezing.  

Het was een mooie viering en het smaakt naar meer. 

de vooroefening

Het hele lied door Sandra opgenomen

26 april 2020 Everdien jarig

In deze bizarre tijden van het Covid-19 virus liggen alle koren stil. Een rare gewaarwording dat we niet meer zingen samen en repeteren en we missen het allemaal. Maar er kwam een idee op......als we nou eens een kleine aubade voor Everdien zingen op 26 april als ze jarig is. Oud-koorlid Frans Scheffer werd gevraagd een lied te maken op de melodie van het Wilhelmus en hij deed dat met verve. Jacqueline - vrouw van Everdien - werd in het complot meegenomen en er werden strikte afspraken gemaakt met de afvaardiging van het koor volgens alle regels van het RIVM. 

Om 11.30 ging de kerkdeur open en daar stond Everdien - helemaal verrast door onze aanwezigheid. Met 7 mensen zongen we het lied a capella. 

1. Gelukgewenst met je verjaardag, de acht-en-vijftigste keer.

Gezondheid willen wij je wensen, vandaag en immer weer.

Je merkt heus wel dat in deze sombere tijd

gezwaai naar mensen, hen sterken in hun eenzaamheid.

 

2. De kerk werkt met een lijntje, dat zendt van mij naar jou.

Ben jij in quarantaine, dan klinkt: 'hoe is het nou?

't Horen van een stem die zegt: ''Veel sterkte, hoor'

dat doet een mens opleven, ja dat geeft nieuwe moed.

 

3. Je zit hier opgesloten, als in een duivenhok.

Je telefoon aan d'oren en af en toe een slok.

Je voelt de machteloosheid, waar kun je nog iets kwijt?

Van hoop, liefde en geloof, in deze corona-tijd.

 

4. Maar weet dat 't Pasen is geworden, 't leven gaat met ons door.

We moeten maar schrijven en bellen, want elk woord doet ertoe.

Dus vandaag een lied voor jou, want je blijft steeds onvervaard

als dominee aan 't werken, die vandaag ook verjaart.

En er achteraan zongen we -zoals we altijd doen voor iemand die jarig is - Lang zal ze leven!

En Jacqueline en Everdien verrasten ons met wat lekkers. 

Heerlijk om dit samen te doen en elkaar weer even te zien - weliswaar op afstand. 

 

 De Lambertuskerk in Kerk-Avezaath en de Agatha Kapel in Kapel-Avezaath zijn om en om op zondagochtend van 10.00 - 11.30 open om een kaarsje aan te steken, te bidden en/of te mediteren. Hier zijn ook wat foto's daarvan. 

Verjaardagslied Everdien Hagen

2e couplet van het verjaardagslied voor Everdien

Wereldgebedsdag 6 maart 2020

Zoals ieder jaar verleende het koor ook in 2020 zijn medewerking aan de Wereldgebedsdag in Buren. Dit jaar hadden vrouwen uit Zimbabwe de viering voorbereid. Het werd een kleurrijke viering. De koorleden hadden dan ook kleurige sjaals omgedaan. 

Het thema was: Sta op en Ga!


Kunstenares Nonhlanhla (Nonny) Mathe is geboren in Zimbabwe waar zij aan de kunstacademie studeerde in jaren 90. Zij won veel prijzen met haar kunstwerken en heeft de nodige tentoonstellingen gehad tot aan Denemarken toe. Zij richt zich vooral op de vrouwen in haar schilderijen en dit schilderij is gebaseerd op het verhaal uit Johannes 9: 2 - 9a, het verhaal van de blinde man die door Jezus genezen wordt. Zie foto hiernaast. 

We begonnen de viering met lied 280 uit het Nieuwe Liedboek: 'De vreugde voert ons naar dit huis'. We werden in de taal van het Shona-volk begroet: Kwaziwai! en in de taal van het Ndebele-volk: Salibonana. In het Nederlands is dat Goedendag. Waarna het koor in het Zuid-Afrikaans 'Sana, Sannanina' zong, en dat betekent 'Hallo'. Een lekker swingend lied door de vrouwen van het koor gezongen. Hier is een link naar een youtube opname van een kinderkoor uit Duitsland: https://www.youtube.com/watch?v=Ed_4Bi2a38Q

Na het openeningsgebed door voorgangster Machteld de Mik baden we mee met de vrouwen uit Zimbawe om te zorgen voor onze aarde en elkaar lief te hebben. 

Daarna zongen we het Jubilate Deo uit Taize (lied 66a NLB) in canon. 

Na het gebed om vergeving zongen wij een lied uit Zimbabwe: 'Als ik geloof en jij gelooft' door Andre Troost vertaald:

'Als ik geloof en jij gelooft en samen bidden wij, dan komt de goede Geest tot ons en zie: Gods volk wordt vrij; en zie Gods volk wordt vrij, en zie Gods volk wordt vrij; dan komt de goede Geest tot ons en zie Gods volk wordt vrij.' 

Een mooi lied op het ritme van een Weense wals. 

Na de bijbellezing en de overweging door Machteld zongen we gezamenlijk lied 534 (NLB) 'Hij die blinden weer liet zien'. Dit lied is in het ritme van een Engelse wals. 

In het daarop volgende deel werden we opgeroepen 'te gaan staan, onze mat op te nemen en te lopen! De wereld in!'

Na de slotgebeden zongen we allemaal 'Een roep, een stem in vele talen, klimt van de mens tot U, de Heer, een bidden dat zich blijft herhalen, daar waar het dag wordt, telkens weer.'

Een inspirerende viering was ten einde gekomen en Elien speelde op de piano lied 810 (NLB):

'Ga: tot de einden der aarde, tot het uiterste, daar zal liefde zijn: ga!'