Koren in coronatijd, onderzoek!!!!

Dr. Hanna Rijken vraagt medewerking aan het onderzoek:

 

 NIEUW ONDERZOEK: KOOR- EN CANTORIJZANG(ERS) IN CORONATIJD.

Oproep: koorzangers, zouden jullie mee willen doen aan het Kerkmuziek Onderzoek Nederland: Koorzang(ers) in coronatijd? In de coronatijd zijn veel koren noodgedwongen gestopt met repeteren en zingen in de liturgie. Welke impact heeft dit op de zangers? Jullie medewerking is van groot belang voor het onderzoek. Dirigenten: zouden jullie de vragenlijst willen verspreiden onder koorzangers? Het gaat om koorzangers van 16 jaar of ouder die in de tijd voor de coronacrisis af en toe of regelmatig in vieringen zongen (evensongs, vespers, zondagmorgendiensten, cantatediensten, Taizévieringen etc.). Veel dank!

De link naar de vragenlijst is hier te vinden:

https://rijken.onlinesurveys.ac.uk/kerkmuziek-onderzoek-nederland-koorzangers-coronatijd?fbclid=IwAR0kOv4zYYf7YXj-YiL37IBJ28OYSjZdsVkLOOSKPZs9ZbrXFnk5xzLucmk

 

Invullen kan tot 15 december 2020.

Van harte aanbevolen aan iedereen die zingt in een kerkkoor. 

Elien