Lied 369B Onze Vader

Onze Vader

Repetitie voor de slotzondag op 27 juni 2021

De ruimte in het koor van de Lambertuskerk in Kerk-Avezaath is groot genoeg om op afstand van elkaar te staan en samen te zingen. We ventileren ook goed. Dus hielden we vier repetities om op de slotzondag op 27 juni goed voor de dag te kunnen komen. 

Een van de liederen die we gaan zingen is het Onze Vader, (lied 369b). Zie het filmpje hierboven dat gemaakt tijdens de repetitie van 23 juni 2021. 

 

Zing met heel je hart

Thema voor de slotzondag was 'Zing met heel je hart', en dat lag ons wel😉. 

Ardo speelde op het orgel en Elien begeleidde de gemeentezang. 

Everdien sprak het drempelgebed uit van Thomas van Aquino: 

'Geef mij, Heer God, een Geest om U te kennen, een Hart om U te zoeken, Wijsheid om U te vinden, Gedrag dat U bevalt, trouwe volharding als ik op U wacht en de hoop U uiteindelijk te omarmen.'

Hierna zongen wij lied 92, de verzen 1, 2 en 3, 'Waarlijk dit is rechtvaardig'.

De thema's voor het Ontfermingsgebed werden door de gemeenteleden aangedragen met als belangrijkste vraag: 'Waar is Gods ontferming nodig? Om wie huilt ons hart?'

Het Kyrie werd door het koor en de gemeente samen gezongen in wisselzang, lied 301 K en het gloria lied was lied 303 'Zonne en maan'.

Na het gebed was de eerste lezing uit Jesaja 51: 1, 2 en 3 en we zongen lied 648 vers 1 en 2, 'Zing halleluja, hemel en aarde, zing'. En na de lezing uit Kolossenzen 3: 12-17 zongen we het derde coupet van lied 648.

Everdien hield een inspirerende overweging waar de kern van was dat we - ondanks alle sores en ellende waar we mee te maken hebben in de coronaperiode - we toch bijelkaar mogen zijn en gemeenschap van God mogen zijn. En hoe we dat tot uitdrukking kunnen brengen door te zingen! Zing met heel je hart. 

Na het mooie orgelspel van Ardo zongen we lied 655 'Zing voor de Heer een nieuw gezang' en wat klonk dat mooi uit iedereens mond. 

Bij het dankgebed stonden we stil bij wat er de afgelopen tijd was goed gegeaan, overal, in ons leven, in de wereld, in de kerk, wat heeft ons goed gedaan en waar willen we voor danken? 

Er waren uiteraard mededelingen en de collectebakken stonden op het kistorgel om gevuld te worden. 

Als slotlied konden we allemaal los gaan met lied 801, de verzen 1, 2, 3 en 6 'Door de nacht van strijd en zorgen'. 

De zegen was anders dan normaal, maar niet minder inspirerend:

'Over onze harten, over onze huizen, de zegen van God. In ons komen, in ons gaan, de vrede van God. In ons leven, in ons geloven, de liefde van God. Aan ons eind en nieuw beginnen, de barmhartigheid van God om ons te ontvangen en thuis te brengen.'

En het gezongen Amen door allemaal. 

Een prachtige viering die je de hele zomer meeneeemt was afgesloten. En voor het eerst konden we weer lekker samen koffie met wat lekkers nuttigen met z'n allen buiten rond de kerk.  

Tot in het nieuwe seizoen!